Aşırı Sayılar – Eksik Sayılar

Mükemmel Sayılara Farklı Bir Bakış…

Eğer sayı kavramı para saymak, koyun saymak, vakit saymak ve bunun gibi nesneleri sayma eylemleri dışında pek de bir işinize yaramıyorsa “hiç sayının eksiği ya da fazlası mı olurmuş, sayı sayıdır işte” diyebilirsiniz. Ancak sayılara, başta mistik anlamlar olmak üzere, sizin uğraşlarınızdan çok daha öte anlamlar yükleyen, hayatını isimlerin, harflerin ebced hesabı gibi çeşit çeşit yollarla sayısal karşılıklarına göre yönlendiren insanlar da var. Üstelik bu insanlar bir dönem, belli bir vasfı taşıyan sayıların mükemmel olduğunu söylemiştir. Eh, sayıların mükemmeli varsa, eksiği ya da aşırısı neden olmasın? Nasıl mı?

Mükemmel Sayılar

Hıristiyan düşünür Aziz Augustinus aynen şöyle demiştir:

— Altı kendi içinde mükemmel bir sayıdır, ama Tanrı her şeyi altı günde yarattığı için değil; aslında tam tersi geçerlidir: Tanrı her şeyi altı günde bu sayı mükemmel olduğu için yaratmıştır, yani altı günlük bu süreç olmasaydı da altı sayısı mükemmel olurdu.

Tanrı’nın evreni yaratırken sayılara başvurduğu inancı eskiden oldukça yaygın bir inançtı. Buna örnek olarak, bazı Kitab-ı Mukaddes yorumcuları, yaradılışın 6 gününe ve ayın 28 günlük döngüsüne istinaden 6 ve 28’i Tanrı’nın temel sayıları olarak ele alır. Sayılara mistik anlamların yüklendiği bu dönemlerde, acaba 6 ve 28 sayılarının ne gibi bir özelliği vardı da mükemmel mertebesine konulmuştu?

Bu sorunun yanıtını vermeden önce bir soru daha soralım. A ve B iki pozitif tamsayı olmak üzere, eğer A sayısının kendisi hariç pozitif tam sayı bölenlerinin toplamı B sayısını ve B sayısının kendisi hariç pozitif tam sayı bölenlerinin toplamı A sayısını veriyorsa, A ve B sayı çiftine dost sayılar dendiğini Dost Sayılar başlığı altında belirtmiştim. Bu tanımın ardından şu soru akıllara gelebilir:

Kendisiyle dost olan bir sayı var mıdır? Bir diğer deyişle, kendisi hariç pozitif bölenlerinin toplamı yine kendisini veren bir sayı mevcut mudur?

Arama
RSS
Beni yukari isinla